Menu
Καλάθι

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική η ACCESS ABEE καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία συλλέγονται όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας καθώς και όταν συναλλάσσεστε με τα φυσικά της καταστήματα. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR) και τις διατάξεις του Ν. 3471/2006, συμπληρωματικά εφαρμοζόμενες ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, όπως διαμορφώνεται με βάση το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνη Επεξεργασίας είναι η ACCESS ABEE, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη [6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης] και τηλέφωνο επικοινωνίας ++30 2310437710.

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) marketing@accessfashion.gr.

 

1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγονται;

Η ACCESS ABEE συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

α. Δεδομένα που παρέχετε κατά την εγγραφή σε newsletter μας ή κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον δικτυακό μας τόπο μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας ή μέσω της προσωπικής σας επαφής με τα καταστήματα μας ή τους αντιπροσώπους μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συγκεκριμένα  : όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου και σε περίπτωση αγοράς με έκδοση τιμολογίου, επάγγελμα και ΑΦΜ.

β. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές (αγορές, παραγγελίες κ.λπ.) και τη μεταξύ μας επικοινωνία (μέσω των φυσικών καταστημάτων, του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, των αντιπροσώπων μας, του τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου), όπως π.χ. πληροφορίες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ιστοτόπου, προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι σας ή αφαιρέθηκαν από αυτό, λίστα προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε (wish list), συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν στη βελτίωση των παροχών μας.

γ. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 

2. Πώς χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα;

Κατά περίπτωση η ACCESS ABEE χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας:

α. Για τη Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η ACCESS ABEE επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Ακύρωση του λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη μπορεί να γίνει μέσω των Προτιμήσεων στο λογαριασμό σας.

β. Για την εκτέλεση Σύμβασης πώλησης προϊόντων/ υπηρεσιών: Η επεξεργασία των Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της Σύμβασης που συνάπτετε μαζί μας κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς ή παροχής εκ μέρους μας υπηρεσιών.

γ. Για την Επικοινωνία και την Εξυπηρέτηση Πελατών: Η ACCESS ABEE χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της εξυπηρέτησης πελατών, να διαχειρίζεται και να ενημερώνει για τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων/ ακυρώσεων, να γνωστοποιεί πληροφορίες σε συμμόρφωση προς νομικές υποχρεώσεις της, όπως π.χ. αλλαγή στην πολιτική απορρήτου.

δ. Για την Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter)/ προσφορών: Με τη συγκατάθεσή σας, η ACCESS ABEE θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνει μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/ προσωποποιημένων προσφορών, για τη διενέργεια διαγωνισμών, την παροχή προσφορών, τη διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών, τη διαφημιστική προβολή και προώθηση του ιστοτόπου από απόσταση. Διαγραφή από το ενημερωτικό δελτίο γίνεται οποτεδήποτε με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

ε.. Για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών: Η ACCESS ABEΕ επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας για να είναι σε θέση, με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά της συμφέροντα, να βελτιώσει το επίπεδο των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και την αναγνωρισιμότητα του ιστοτόπου της. Σε περίπτωση που η εταιρία διεξάγει, στα πλαίσια βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, έρευνα αγοράς, θα ζητηθεί πρώτα η συναίνεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

3. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Αναλόγως με τον σκοπό της επεξεργασίας, οι νόμιμες βάσεις που επιτρέπουν στην ACCESS ABEΕ να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι κατά περίπτωση οι εξής:

 • Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας που πηγάζουν είτε απευθείας από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.) είτε από Σύμβαση που συνάπτετε με την εταιρία κατά την αγορά προϊόντος ή τη λήψη μίας υπηρεσίας.
 • Η συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, π.χ. όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter.
 • Το έννομο συμφέρον της Εταιρίας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας διότι αποτελεί μέρος της λειτουργίας της επιχείρησης, στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς η επξεργασία αυτή να θίγει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες ή τα συμφέροντά σας.

 

4. Ποιος έχει πρόσβαση στα Δεδομένα σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της ACCESS ABEΕ, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά χρηματοοικονομικοί οργανισμοί για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, παρόχοι υπηρεσιών τεχνολογίας, μάρκετινγκ, διαφήμισης, λογιστικής υποστήριξης, μεταφοράς και παράδοσης, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Για το σκοπό αυτό η ACCESS ABEΕ χρησιμοποιεί μόνο Εκτελούντες την Επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας. Ειδικότερα, στα πλαίσια έγγραφων συμφωνιών που συνάπτει η ACCESS ABEΕ με τους Εκτελούντες την Επεξεργασία:

 • Τους παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
 • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.
 • Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.
 • Έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδειά μας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

 

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα Δεδομένα σας;

Η ACCESS ABEΕ διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Ειδικότερα, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρηθούν ανάλογα με το σκοπό ως εξής:

 • Ως προς τα δεδομένα του Λογαριασμού Χρήστη: Για όσο καιρό παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης.
 • Ως προς τα δεδομένα για την εκτέλεση Σύμβασης αγοράς προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών: Για όσο χρόνο απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που ορίσθηκε συμβατικά για τυχόν επιστροφές ή ορίζεται από το νόμο για το ενδεχόμενο άσκησης αστικών αξιώσεων ή τη φορολογική ή την εμπορική νομοθεσία (π.χ. για λόγους παροχής εγγύησης όπου συντρέχει).
 • Ως προς τα δεδομένα για την Εξυπηρέτηση Πελατών: Για όσο χρόνο απαιτείται για να ικανοποιήσουμε το αίτημα ή να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, αν δεν συντρέχει κάποια άλλη από τις εδώ αναφερόμενες περιπτώσεις διατήρησης των δεδομένων Εάν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες ή διαγωνισμούς θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μία περίοδο έξι μηνών μετά τη λήξη της ενέργειας/ διαγωνισμού, εκτός αν ρητώς ορίζεται μεγαλύτερη ή μικρότερη χρονική διάρκεια στους ειδικότερους όρους της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας/ διαγωνισμού.
 • Ως προς τα τηρούμενα για λόγους απευθείας εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) δεδομένα: Μέχρι να διαγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο. 

Μετά την παρέλευση της εκάστοτε κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενης περιόδου διατήρησης,  καθώς και του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα καταστούν ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

 

6. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η ACCESS ABEΕ δεσμεύεται ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

 • υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο
 • συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται
 • διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Έτσι, ενδεικτικά η ACCESS ABEE και οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία εφαρμόζουν μέτρα τα οποία διασφαλίζουν σε συνεχή βάση το απόρρητο, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας, αποκαθιστούν σε εύθετο χρόνο τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση στα δεδομένα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος και δοκιμάζουν, εκτιμούν και αξιολογούν σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.

 

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 • Πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους κοινολογήθηκαν, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • Διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης). Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να τροποποιήσετε ή επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Λογαριασμού σας.

 • Διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση επεξεργασίας τους, στέλνοντας το αίτημά σας εδώ: marketing@accessfashion.gr. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, θα διαγράψουμε (και θα κατευθύνουμε τους παρόχους υπηρεσιών μας να διαγράψουν) τα προσωπικά σας στοιχεία από τα αρχεία μας, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση.

 • Περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση τυχόν αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία ή μέχρι να διαπιστωθεί η ακρίβειά τους, εφόσον την αμφισβητείτε. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας αλλά απαιτούνται για την εκ μέρους σας άσκηση νομικών αξιώσεων.

 • Φορητότητας των Δεδομένων.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση και δεν θα υποβάλλουμε εφεξής τα Δεδομένα σας σε επεξεργασία, εκτός αν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, επιλέγοντας να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing, πατώντας το link «διαγραφή» ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@accessfashion.gr και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 • Καταγγελίας.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβαίνει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ή το εν γένει ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

8. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η ACCESS ABEE τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και, κατά περίπτωση, να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

9. Loyalty Card

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγονται κατά την εγγραφή σας στο Loyalty Club, υποβάλλονται σε επεξεργασία με τις προϋποθέσεις και τους σκοπούς που καθορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας. Ειδικότερα

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής συλλέγουμε από εσάς στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας και συγκεκριμένα το όνομα, το επίθετο, την ημερομηνία γέννησης (προαιρετικά), τη διεύθυνση, το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και τον αριθμό τηλεφώνου. Χωρίς την παροχή των στοιχείων σας δεν είναι δυνατόν να γίνετε μέλος του Loyalty Club και να απολαύσετε τα προνόμια και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα μέλη του προγράμματος αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αξιοποιούνται επίσης για λόγους επικοινωνίας και εμπορικής προώθησης, όπως για αποστολή ενημερωτικών δελτίων προς τα μέλη του Loyalty Club. Περαιτέρω, συλλέγουμε στοιχεία συναλλαγών όταν χρησιμοποιείτε τη loyalty card σας για σκοπούς πίστωσης και εξαργύρωσης πόντων και παροχής προνομίων, καθώς και για λόγους στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης μάρκετινγκ, στο πλαίσιο ενδεχόμενης δημιουργίας προφίλ δεδομένων και προκειμένου να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των παραπάνω δεδομένων είναι: • η εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας, για την παροχή υπηρεσιών και προνομίων της loyalty card, • η συγκατάθεσή σας, για τους σκοπούς εμπορικής προώθησης και • το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση και ανάπτυξη των επιχειρησιακών μας δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφαρμόζουμε κατάλληλες πολιτικές και τεχνικά μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο ασφαλείας και προστασίας ιδίως από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά.

Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών στους οποίους ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του loyalty club. Επιλέγουμε μόνο τους παρόχους οι οποίοι μπορούν να διασφαλίσουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας. Τέλος, δεν γίνονται διαβιβάσεις των δεδομένων σας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε ενεργό τον λογαριασμό σας ως μέλος του Loyalty Club. Τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφάλεια από τη βάση δεδομένων μας, εφόσον αιτηθείτε την έξοδό σας από το Loyalty Club ή η κάρτα σας παραμένει ανενεργής για διάστημα πέντε (5) ετών.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα επί των προσωπικών δεδομένων, που μας έχετε γνωστοποιήσει:

 • Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και να ενημερώνεστε για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, διατήρησης και αποθήκευσής τους.
 • Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις.
 • Να ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία αν διαφωνείτε με αυτήν ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για λήψη ενημερωτικών δελτίων και υπηρεσιών marketing.
 • Να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/διαφημιστικά μηνύματα, επιλέγοντας τον σύνδεσμο «διαγραφή», ο οποίος υπάρχει σε κάθε σχετικό email που σας αποστέλλουμε.
 • Να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
 • Να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή/ και να ζητήσετε να διαβιβαστούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα).
 •  Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): contact@dpa.gr)     

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@accessfashion.gr και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τροποποιήθηκε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο 2019.