Menu
Καλάθι

ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ/GIVEAWAY/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΟΡΟΙ  ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ/GIVEAWAY/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:

 

Η εδρεύουσα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ανώνυμη  εταιρία με την επωνυμία «ΑΞΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», με το  διακριτικό τίτλο «ACCESS ABΕΕ» και σήμα «ACCESS FASHION», διοργανώνει σειρά κληρώσεων/διαγωνισμών  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της διοργανώτριας εταιρίας, στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της.

 

Παρακάτω παρατίθενται όλοι οι Όροι και οι Προϋποθέσεις/ Κανόνες, που ισχύουν για κάθε τύπο διαγωνισμού που διεξάγει η Access Fashion στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής, τα δώρα, ο αριθμός των νικητών και η ημερομηνία ανακοίνωσής τους θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας (εφεξής «Ανακοίνωση Διαγωνισμού») και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης/διαγωνισμού.

 

Πότε τίθενται σε ισχύ οι Όροι & Προϋποθέσεις/ Κανόνες

 

      Όποτε ο κάθε διαγωνισμός (εφεξής «Διαγωνισμός») διοργανώνεται από την ACCESS ABEE, διεύθυνση 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης Τ.Κ. 57001 - Τ.Θ.: 60779 (εφεξής «Προωθητής») με σκοπό την προβολή της. Τον Διαγωνισμό τον διοργανώνει είτε εξ ολοκλήρου ή ίδια ή σε συνεργασία με τρίτους (influencers).

      Όποτε οι συμμετέχοντες που λαμβάνουν μέρος σε Διαγωνισμό που διεξάγεται είτε από την εταιρεία ή από influencers (εφεξής “Συμμετέχοντες”) συμφωνούν να δεσμευτούν με τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις/ Κανόνες.

 

Όροι Συμμετοχής & Προϋποθέσεις/ Κανόνες

 

1.            Συμμετέχοντες

1.1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μόνιμους κατοίκους Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

1.2. Σε περίπτωση συμμετοχής ανήλικων διαγωνιζομένων (Συμμετεχόντων), η συμμετοχή τους θεωρείται πως είναι έγκυρη μόνο μετά από συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Εάν ο γονέας ή ο κηδεμόνας αρνηθεί ρητά τη συμμετοχή του ανηλίκου στον Διαγωνισμό, αυτή θεωρείται άκυρη. 

1.3. Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες πρέπει να διατηρούν ένα αληθινό προφίλ στο Instagram (ή άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης εφόσον επιλεγεί από τον Προωθητή) με ένα μοναδικό όνομα χρήστη. Πρέπει να διατηρούν έναν ενεργό λογαριασμό χρήστη, να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης της πλατφόρμας Instagram (ή άλλη η οποία ενδεχομένως επιλεγεί κατά περίπτωση) και να μην έχει μπλοκαριστεί ο λογαριασμός τους για οποιοδήποτε λόγο.

1.4. Οι υπάλληλοι του Προωθητή και οι σύζυγοί τους δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Δεν επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή συγγενών των υπαλλήλων του Προωθητή α’ και β’ βαθμού.

1.5. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να συμφωνούν και να συμμορφώνονται με τους Κανόνες & τους Όρους και Προϋποθέσεις/ Κανόνες, που ορίζονται στο παρόν παράρτημα.

1.6. Οι συμμετοχές που είναι άσεμνες, χυδαίες, απειλητικές, προσβλητικές, παρουσιάζουν πορνογραφικό υλικό ή προέρχονται από αντίστοιχο προφίλ χρήστη, αναφέρονται σε διακρίσεις ή παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. Επιπλέον, ο Προωθητής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με τέτοιες συμμετοχές ή/και να αφαιρέσει υλικό που θεωρείται προσβλητικό ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Και σε αυτήν την περίπτωση, οι Συμμετέχοντες θα αποκλείονται.

1.8. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να αναγνωρίζουν και να συμφωνούν πως το έπαθλο που διεκδικούν σε κάθε κλήρωση ή/και διαγωνισμό μπορεί να υπόκειται σε φορολόγηση από την εθνική νομοθεσία. Ο Προωθητής δε φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος που σχετίζεται με τη νίκη του βραβείου. Οποιοδήποτε κόστος προκύψει ως αποτέλεσμα της νίκης στο Διαγωνισμό βαραίνει το Συμμετέχοντα.

2.            Χρονικό περιθώριο διεξαγωγής διαγωνισμού 

2.1. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις ημερομηνίες και τις ώρες, που ορίζονται στην Ανακοίνωση Διαγωνισμού.

3.            Έπαθλο/ Δώρο

3.1. Το έπαθλο ή δώρο (ή τα έπαθλα/δώρα, εάν υπάρχουν) ορίζεται βάσει κάθε Ανακοίνωσης Διαγωνισμού. Αυτό μπορεί να παραληφθεί μόνον από το νικητή (ή τους νικητές, εάν υπάρχουν). Το έπαθλο δε μεταβιβάζεται σε τρίτο και δεν μπορεί να επιστραφεί. Ο Συμμετέχων που έχει νικήσει στον Διαγωνισμό (ή οι συμμετέχοντες/νικητές εάν υπάρχουν) δεν μπορεί να ζητήσει εναλλακτικό έπαθλο.

4.            Πολιτική Δώρων

4.1. Ο Προωθητής διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τα χαρακτηριστικά των βραβείων βάσει της κρίσης του. Τα βραβεία του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν μπορούν, να αντικατασταθούν και να εξαργυρωθούν με χρήματα. Ο Προωθητής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, και δαπάνες που μπορεί να προκύψουν, αλλά και για την καθυστέρηση παράδοσης.

 

5.            Ανακοίνωση νικητών 

5.1 Ο Συμμετέχων/ Νικητής θα ανακοινωθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, που θα παρουσιαστεί από τον Προωθητή μέσω της σελίδας @accessfashiongr με ανάρτηση στο λογαριασμό της σελίδας του στο Instagram, όπου θα εμφανίζεται και θα καταγράφεται το όνομα που χρησιμοποίησε ο Συμμετέχων/ Νικητής κατά τη συμμετοχή του, δηλαδή αυτό που χρησιμοποιεί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

5.2. Εντός (7) ημερών από την στιγμή της υποβολής της ανάρτησης, ο Συμμετέχων/Νικητής πρέπει να στείλει μήνυμα στο @accessfashiongr με όλα τα στοιχεία, ώστε ο Προωθητής να μπορέσει να αποστείλει το έπαθλο.

5.3 Τα στοιχεία που θα πρέπει να καταγραφούν από τους Συμμετέχοντες/Νικητές είναι: Ονοματεπώνυμο, περιοχή, οδός, αριθμός, πόλη, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση e-mail). Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων/Νικητών ζητούνται όχι μόνο για την αποστολή των βραβείων, αλλά και για να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση αυτών. Εάν οι Συμμετέχοντες/ Νικητές δεν επικοινωνήσουν με τον Προωθητή εντός (7) ημερών, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου με τα ονόματα όσων έχουν ήδη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Νέες συμμετοχές μετά τη λήξη του διαγωνισμού θα θεωρούνται άκυρες.

6.            Προσωπικά Δεδομένα – Προστασία Προσωπικότητας 

Οι συμμετέχοντες  στις κληρώσεις/διαγωνισμούς, χορηγούν  τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια,  για το σκοπό των εκάστοτε προωθητικών ενεργειών, σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα διατηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο και θα επεξεργάζονται από τη Διοργανώτρια,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR) και τις διατάξεις του Ν. 3471/2006. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια Εταιρία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού αλλά και μελλοντικών προωθητικών ενεργειών. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή,  οιοσδήποτε  συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του Ν. 3471/2006, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει προς τη Διοργανώτρια,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@accessfashion.gr  

7. Αλλαγές ή Ακύρωση του Διαγωνισμού

 

7.1. Ο Προωθητής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αλλάξει/ τροποποιήσει τους Όρους & Προϋποθέσεις/ Κανόνες, που θα καταγράφονται στο παρόν παράρτημα, του Διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεται χωρίς προειδοποίηση. Οποιουδήποτε είδους αλλαγές που μπορεί να προκύψουν αναφορικά με τα δώρα του Διαγωνισμού, τον Διαγωνισμό και τους Κανόνες θα ανακοινώνονται από τον Προωθητή μέσω του Instagram, της ιστοσελίδας ή/και άλλων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

7.2 Η συμμετοχή στις κληρώσεις/διαγωνισμούς,  προϋποθέτει, εκτός από την συνομολόγηση των προαναφερθέντων όρων και προϋποθέσεων, την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των επιμέρους όρων της εκάστοτε διοργανωμένης κλήρωσης/διαγωνισμού, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της εταιρίας να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε.

 

8. Ισχύον δίκαιο

 

7.3 Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τις  ως άνω  κληρώσεις/διαγωνισμούς, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.